Chceš sa stať našim partnerom?

Partnerský portál určený pre pravidelných odberateľov (Firmy a skupiny).

Chceš sa stať našim partnerom?

Partnerský portál určený pre stálych a pravidelných odberateľov.

Výhody:

1, Chutné a originálne menúčka (Pochutnáš)
2, Neplatíš za obal (Pošetríš 1)
3, Neplatíš za rozvoz (Pošetríš 2)
4, Pitný režim (Vypiješ a pošetríš 3)
5, Objednávkový systém pre partnerov (Vyklikáš)
6, Zľava na každú 10tu objednávku 50% (Pošetríš 4)
7, Zľava na každú 50tu objednávku 100% (Pošetríš 5)
8, Možnosť platby hotovosť, karta alebo
faktúra (Nejako zaplatíš)
9, Vernostné cenové benefity pri väčších
alebo pravidelných odberoch (Zase pošetríš 6)
10, Dedikovaný kurier (On donesie a vy zjete, dohoda?)
11, Zvýhodnená cena za catering u nás alebo vo vašich
priestoroch (Do sedmice, pošetríš ked potrebuješ)
12, Možnosť dohodnúť individuálne podmienky 🙂 (Neváhaj a volaj)

Podmienky:

1, Vyplň registračný formulár (Klikni na „mám záujem“)
2, Žiadne zmluvy ani zmluvne dané povinnosti, preferujeme „ruku na to“!
3, Objednaj aspoň 10x menu na objednávku (Ak je tvoja firma menšia dohodneme sa individuálne 🙂
4, Objednaj do 10:45
5, Objednaj 3x do týždňa
6, Dodrž podmienky 🙂

Advokátska kancelária Mgr. Petry Toldyovej
Tel. kontakt: +421 903 318 506
Sídlo: Banskobystrická 4, 811 06 Bratislava

Dôvod zdražovania?

Napriek zvýšeniu cien elektriny, plynu a surovín sme sa po oznámení zníženia DPH na 10 % zdržali zvyšovania cien. Zvýšené náklady sme totiž dokázali pokryť zníženým daňovým zaťažením. Avšak z dôvodu exponenciálneho nárastu cien energií a neustáleho rastu cien surovín spolu s minulo-mesačným nedoplatkom za energie a služby foodcourtu musíme s poľutovaním informovať našich zákazníkov, že budeme musieť zvýšiť naše ceny.

V biggery uprednostňujeme použitie kvalitných potravín a vyhýbame sa udržiavaniu nízkych cien prostredníctvom používania menej kvalitných výrobkov a surovín. Veríme, že naši zákazníci oceňujú hodnotu kvality, a sme odhodlaní zachovať vysoké štandardy, ktoré od nás očakávate. Chápeme, že toto zvýšenie cien je pre vás nepríjemné, Ospravedlňujeme sa no bez zvýšenia sa na trhu neudržíme.

Sme však presvedčení, že kvalita našich výrobkov a služieb bude aj naďalej spĺňať a prekonávať vaše očakávania.

Ďakujeme vám za pochopenie a podporu.

Faktory ovplyvňujúce cenotvorbu:

269% nárast mesačných preddavkových faktúr

650,- EUR na 2.400,-EUR

Kontinuálny rast surovín vďaka dopadom energetickej krízy:

Prakticky týždenný nárast cien od našich dodávateľov.

Nedoplatok za energie a služby foodcourtu:

V priebehu roka neavizovaný nedoplatok vo výške 20.150,- EUR

Vďaka ústretovosti J&T máme možnosť nedoplatok splácať.

Ďakujeme